NESPOS

Het hoofddoel van NESPOS is de digitale bundeling van wetenschappelijke gegevens en onderzoeksresultaten uit de IJstijd, met speciale aandacht voor 3D-objecten. Om de waardevolle originele vondsten te beschermen is het noodzakelijk, om het directe contact van wetenschappers en exposanten tot een minimum te beperken. Nieuwe 3D-technieken maken het mogelijk om accurate digitale kopieën te vervaardigen, die meermaals gebruikt kunnen worden. Op die manier kan een veelvoud aan metingen, typologische classificaties en stilistische vergelijkingen aan de digitale kopie worden uitgevoerd. Bovendien beschadigen eventuele insnijdingen in het digitale object de authentieke voorwerpen niet. Verdere toepassingen van de 3D-voorwerpen zijn: presentatie, ruimtelijke bestudering, vervaardiging van kopieën voor het museum en didactische doeleinden. 

Meer info hier