De begunstigers van het Neanderthal Museums

De geschiedenis van het Neanderthal Museum is zonder haar begunstigers ondenkbaar. Zo stelde de Stichting Stichting Natur, Heimat Kultur in Noordrijn-Westfalen de middelen voor de totstandkoming van het huidige museumgebouw ter beschikking. Zij is daarmee ook de eigenaar van het gebouw. De inrichting werd door RWE AG gefinancierd. Het perceel werd door de stad Mettmann ter beschikking gesteld en het district Mettmann staat in voor eventuele tekorten in de bedrijfkosten. Intussen zetten ook andere begunstigers zich in voor het onderhoud van het "Erfgoed Neanderthaler". De Kreissparkasse Düsseldorf, het Landschaftsverband Rheinland, de stad Mettmann en de stad Erkrath zijn inmiddels tot de groep van begunstigers toegetreden. Natuurlijk blijven nieuwe begunstigers ook in de toekomst van harte welkom!

 

Het district Mettmann

Met het besluit om in 1988 het district Mettmann tot de Stichting Neanderthal Museum toe te laten, vervulde het districtsbestuur de voorwaarde om een stichting op te richten. Daarmee zorgde zij ook voor de noodzakelijke basis voor verdere plannen ten gunste van de bouw van een museum, dat de betekenis van de wereldwijd beroemde Neanderthaler en zijn thuisomgeving tot eer zou strekken.

Met de constitutie 'van de stichting in 1992 namen het district Mettmann en de Neanderthaler-Gesellschaft e.V. als mede-oprichters, de taak op zich, om het museum te bouwen en te besturen. Ondanks het feit dat er, dankzij royale donaties voor de bouw en inrichting van het in 1996 geopende museum geen belastingzegel nodig was, en het bedrijf zich door middel van entreegeld en giften zelf financiert, blijft het museum toch afhankelijk van bedrijfssubsidies van het district Mettmann.

Het doel van het district Mettmann is, om door middel van nieuwe begunstigers de financiering en daarmee de activiteiten van het museum en haar betekenis als internationaal cultureel-toeristisch trekpleister op de lange termijn te garanderen.

Het Neanderthal Museum - een huis van de Stichting Noordrijn-Westfalen

Op aanvraag van de Förderverein Neanderthal Museum werd aan het begin van de jaren 90-tig besloot de Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege in Düsseldorf ongeveer zes miljoen Euro voor de bouw van het Neanderthal Museum beschikbaar te stellen. De privaatrechtelijke Stichting NRW is ook eigenaar van het gebouw.

Bovendien heeft de Stichting NRW in de afgelopen jaren meerdere subsidies voor de inrichting van de archeologische vindplaats nabij het museum gegeven, evenals voor de verbouwing van het oude museum tot Steentijdwerkplaats en voor de actualisering van de permanente expositie. Het geld voor deze taken ontvangt de Stichting NRW uit verkoop van krasloten, en van giften en lidmaatschapsbijdragen van de vereniging.

 

RWE

RWE is één van de leidende energiebedrijven binnen Europa. Het werd in 1898 opgericht met de bedoeling, om de stad Essen en het Ruhrgebied van elektriciteit te voorzien, en tot op heden produceert en verspreidt het bedrijf electriciteit en gas.

Bedrijfsbelangen gaan voor RWE altijd hand in hand met maatschappelijke verantwoording. Wij zien ons niet alleen als een betrouwbare energieleverancier, maar ook willen wij ons voor de bevolking en de regio, waarin wij wonen en werken, sociaal engageren. het gemeenschappelijke en sociale belang staat bij elk van de door ons gesponsorde projecten voorp.

Vanuit dit oogpunt is het Neanderthal Museum de ideale partner, omdat het museum niet alleen bijdraagt aan dhet stimuleren van educatie en cultuur, maar ook vast in onze regio verankerd is.

In 1996 werd door RWE ongeveer 2,8 miljoen Euro voor de nieuwbouw van het museum ter beschikking gesteld. De modernisering in 2006 naar aanleiding van de 150ste jaardag van de vondst van de Neanderthaler-botten werd met nogmaals 250.000 € gesteund.

Het Landschaftsverband-Rheinland - "Kwaliteit voor Mensen"

Het Landschaftsverband Rheinland (LVR) werkt als stedelijke vereniging met 14.000 Beschäftigten für die knapp zehn Millionen inwoners van deze regio. Met 39 scholen, negen klinieken, elf museums en zijnde één van Duitslands grootste sociale uitkeringsinstantie, voert het LVR taken uit op sociaal gebied, in de mindervalidensector, jeugdzorg, psychiatrie en cultuur, deze laatste factor is zichtbaar in heel Noordrijn-Westfalen. De 14 steden en 13 districten in het Rijnland zijn allen lid van het LVR. Zij dragen en financieren het Landschaftsverband, dat door een parlement met ongeveer 100 leden uit de gemeenten wordt gecontroleerd. 

Kreissparkasse Düsseldorf

Kunst en cultuur zijn bepalend voor onze maatschappelijke ontwikkeling. Ze geven ruimte aan creativiteit en zetten aan tot openheid voor het onbekende. Juist daarom steunt de Kreissparkasse Düsseldorf exposities, concerten en andere culturele projecten. 

De stad Mettmann

Ga hier naar de Internetpresentatie van de stad Mettmann.

De stad Erkrath

Ga hier naar de Internetpresentatie van de stad Erkrath.